Praktisk info

Tidsbestilling for konsultation:
Tidsbestilling kan foretages på tlf. 97520066 eller via vores hjemmeside.
Du taler her med en sygeplejerske eller lægesekretær. Hun vil spørge om årsagen til henvendelsen for at vurdere hvor lang tid, der skal afsættes til konsultationen.
Henvendelser om disse ikke akutte henvendelser bedes foretaget i tidsrummet kl. 08.00 - 10.30.

Receptfornyelse:
Receptfornyelse kan foretages på tlf. 97520066
eller via e-mail.

Telefonkonsultation:
Lægerne har telefontid daglig i tidsrummet kl. 8-9.
Telefonkonsultationen kan forudbestilles, sådan at du ringes op på aftalt dag i tidsrummet kl. 8-9.

E-mail-konsultation:
Små problemstillinger kan evt. besvares via e-mail.
Ved e-mail-konsultation skal man påregne en svartid på nogle dage.

Konsultationer:
Konsultationer foregår daglig efter aftale i tidsrummet kl. 09-16 ved læger eller sygeplejersker.
NB: HUSK SUNDHEDSKORTET.

Lungefunktionsundersøgelse:

Klinikken tilbyder lungefunktionsundersøgelse, dette specielt relevant for eksrygere. Kan ske ved henvendelse til klinikken.            

Sygebesøg:
Udføres kun efter aftale.

Akut problem efter kl. 10.30:
Telefonen lukkes daglig kl. 10.30.
Herefter henvises til akut-telefon ved pludselig opstået sygdom. Akut-telefon: Ring til klinikken hovednummer og tryk  *.
I ulige uger omstilles telefonen fra kl. 14.00 til Lægerne Østerbro.

Mail-adresse:  

laegerne.noerreport.skive@gmail.com.

Klinikkens e-mail-adresse kan efter aftale benyttes til ikke personfølsomme oplysninger, f.eks. til indsendelse af formularer, attester og lignende.

Al korrespondance omkring personfølsomme oplysninger skal foregå via klinikkens hjemmeside som E-mail-konsultation.

Lægevagten:
Ved akut opstået sygedom eller forværring af bestående sygdom udenfor klinikkens åbningstid:
Lægevagt i Region Midt Tlf. 70 11 31 31
Den vagthavende læge kan
- telefonisk rådgive og evt. behandle dig.
- beslutte, at du skal i lægevagtkonsultationen til nærmere vurdering.
- foranledige et sygebesøg, hvis sygdommen forhindrer almindelig transport.

Undersøgelse / Prøver:
Ved prøver (røntgen, blodprøver o.s.v.) foranlediget efter undersøgelse på klinikken er patienten selv ansvarlig for at få resultatet af disse.

Ferie:
Klinikken er lukket ca. 4 uger om året. Tidspunktet kan ses på vores hjemmeside, i Skive Folkeblad samt på vores venteværelsesterminal.
Patienter henvises til nabopraksis.

Undervisning:
Klinikken deltager i videreuddannelsen af yngre læger. Disse uddannelseslæger har følgende baggrunde:
Praksisreservelæge: Efter afslutning af universitetsuddannelsen skal alle læger have ansættelse på en hospitalsafdeling (½ på på en medicinsk afdeling eller en kirurgisk afdeling, derefter er der mulighed for ½ års ansættelse i praksis).
Amanuenser: Læger under uddannelse til praktiserende læger (amanuenser) er ansat under første og sidste del af uddannelsen til alment praktiserende læger, og har forud for ansættelsen i almen praksis haft flere års hospitalsansættelse.
Du kan derfor blive tilbudt undersøgelse og behandling hos uddannelseslæger. Disse arbejder altid under vejledning og forløbet af de enkelte konsultationer og undersøgelser bliver dagligt gennemgået med de faste læger i klinikken
Det skal understreges, at ønske om undersøgende læge vil blive respekteret, men vi håber på forståelse for nødvendigheden af, at også de nye læger får kendskab til arbejdet som alment praktiserende læge.
Lægestuderende: Lejlighedsvis kan du møde lægestuderende, som er på studiebesøg i klinikken. For at få udbytte af opholdet, er det af betydning, at de kan få lejlighed til at overvære konsultationer, hvorfor du kan blive spurgt, om de må værre til stede uner konsultationen. Det vil selvfølgelig blive respekteret, hvis du ikke ønsker dette.

Tavshedspligt:
Der gælder samme tavshedsforpligtigelser for alle ansatte i lægehuset.

Vilkår og honorar for FP-attester:

Vilkår: Du skal bestille en tid i konsultationen til udfærdigelse af din attest. Du skal medbringe attesten ved konsultationen sammen med adressen på det forsikringsselskab, attest og regning skal sendes til.

Honorar: Honorar for diverse attester er som nedenfor anført:

  • 500  kr.: FP200 + FP410 + FP610.
  • 800  kr.: FP 300.
  • 1100 kr.: FP350 + FP360 + FP401.
  • 1000 kr.: FP420 + FP430 + FP440 + FP450 + FP460 + FP470 + FP480 + FP490.
  • 1500 kr.: FP500 + FP510.
  • 800  kr.: Hiv-antistofattest.

Der skal til de ovenfor anførte honorarer tillægges moms.